Novosti

Održali smo predavanje o „Nasilju u porodici“ za studente Pravnog fakulteta u Sarajevu

Predstavnici Fondacije lokalne demokratije: Amer Homarac, pravni savjetnik FLD-a i Mubera Hodžić-Lemeš, menadžerica Sigurne kuće u Sarajevu, proteklog petka održali su webinar na temu „Nasilje u porodici“ za studente Pravnog fakulteta u Sarajevu

Uvodno predavanje održao je Amer Homarac koji je govorio o zakonskoj regulativi kojom se tretira nasilje u porodici, te je ovom prilikom istakao da je nasilje u porodici globalni fenomen, jer je to najučestaliji oblik kršenja ljduskih prava. Nijedno društvo nije imuno na nasilje. Amer se posebno osvrnuo na Istanbulsku konvenciju, kao najvažniju konvenciju u Vijeću Evrope, a koju je potpisala i naša zemlja.

Studentima ništa manje zanimljivo nije bilo ni predavanje Mubere Hodžić-Lemeš, koja se dotakla historijskog aspekta nasilja, te iznijela zanimljivu statistiku  o tome da je svaka treća žena u svijetu izložena fizičkom ili seksualnom nasilju.

Ovaj webinar organizirali su Evropsko udruženje studenata prava Sarajevo i Fondacija lokalne demokratije, a online predavanju prisustvovalo je 20-ak studenata Pravnog fakulteta u Sarajevu.   Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije