Novosti

Održan Okrugli sto na temu: „Prijedlozi za usklađivanje krivičnog zakonodavstva FBiH sa standardima Istanbulske konvencije“

U organizaciji Fondacije lokalne demokratije u Sarajevu je 24. juna 2022. godine održan okrugli sto na temu: „Prijedlozi za usklađivanje krivičnog zakonodavstva FBiH sa standardima Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici“. Okruglom stolu prisustvovalo je blizu 20 učesnika: nositelja pravosudnih funkcija, predstavnika institucija, te relevantnih nevladinih organizacija.

Okrugli sto je realizovan s ciljem predstavljanja  analize o dostignutom nivou harmonizacije Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine i Krivičnog zakona FBIH sa standardima Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) u oblasti seksualnog nasilja, i prijedloge izmjena u pravcu usklađivanja radi ispunjavanja obaveza Bosne i Hercegovine koje su preuzete ratifikacijom Konvencije.

Nakon uvodnog obraćanja Jasmine Mujezinović, izvršne direktorice Fondacije lokalne demokratije, skupu se obratila Radmila Žigić, direktorica Fondacije Lara i učesnike informisala o dosadašnjim rezultatima implementacije projekta.

Amer Homarac, pravni savjetnik Fondacije lokalne demokratije prezentirao je  Prijedlog nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona FBiH i govorio o značaju usvjanja predloženih izmjena.

O Prijedlogu izmjena Zakona o krivičnom postupku FBiH govorili su prof. dr. Ivanka Marković i Igor Cimeša, okružni javni tužilac. Oni su iznijeli  detaljnu analizu usklađenosti odredaba Zakona o krivičnom postupku FBiH sa odredbama Istanbulske konvencije, uz konkretne preporuke za izmjene Zakona.

Prema istraživanju, žrtve seksualnog nasilja se rijetko odluče prijaviti  nasilje jer  nemaju  povjerenja u institucije sistema,koje bi im trebale pružiti zaštitu.

Okrugli sto  je održan u okviru projekta „Prekinimo ćutanje – unapređenje odgovora na seksualno nasilje u BiH“ kojeg implementiraju Fondacija Lara u partnerstvu s Fondacijom lokalne demokratije, a uz podrušku Ureda UN Women u BiH i finansijsku podršku Švedske vlade.  Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije