Novosti

Održano prvo predavanje u okviru projekta “Prevencija nasilja u porodici - mobilni servisi psihološke i pravne podrške”

U prostorijama MZ Ferhadija, danas je održano prvo predavanje u okviru projekta “Prevencija nasilja u porodici - mobilni servisi psihološke i pravne podrške”.

Prisutni su informisani o nasilju u porodici i oblicima nasilja, kao i o besplatnoj pravnoj, psihološkoj i socijalnoj pomoći koje nudi Centar za žene na području Kantona Sarajevo. Naredno predavanje će biti održano u februaru.

Fondacija lokalne demokratije i Centar za žene provode projekat na području Općine Stari Grad, u saradnji sa Općinom Stari Grad i sekretarima Mjesnih zajednica u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu ReLOaD kojeg finansira EU, a implementira UNDP.Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije