Novosti

„Okončanje nekažnjivosti u Bosni i Hercegovini: Budućnost za preživjele žrtve seksulanih nasilja ratnih zločina”

U Kabinetu Općinskog načelnika održan je sastanak sa g-dinom Enesom Manov, pomoćnikom načelnika društvene djelatnosti Općine Prozor.

Tokom sastanka predstavljene su aktivnosti Projekta „Okončanje nekažnjivosti u Bosni i Hercegovini: Budućnost za preživjele žrtve seksulanih nasilja ratnih zločina”, kojeg implementira Fondacija lokalne demokratije uz finansijsku podršku AMICA e.V. Freiburg i Federalno Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ). Istakli smo da AMICA e.V. prepoznaje važnost projekata podrške ženama žrtvama rata u BiH. Razgovarali smo o rezultatima dugogodišnjeg rada FLD  u Općini Prozor, o trenutnoj situaciji žena žrtava rata u navedenoj općini, i izazovima u svakodnevnom radu sa ženama žrtvama rata, o saradnji na poljima različitih oblasti, koja može dati mnogo bolje rezultate u odnosu na postojeće stanje. G-din Enes istakao je zadovoljstvo zbog konkretnih rezultata koji proizilaze iz navedene implementacije projekta te se ovom  prilikom zahvalio donatorima kao i implementatoru  za ovakvu vrstu projekta, posebice se zahvalio za ekonomsku podršku gdje je ženama dodijeljeno 14 steonih junica, i uspostavljena odkupna stanica mlijeka.  Iskazao je spremnost  i zainteresovanost za produbljenje saradnje.Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije