Novosti

Otvoreni konkursi

U skladu s programskim potrebama, NVO Fondacija lokalne demokratije, raspisuje KONKURS za prijem na poziciju: PROJEKTNI/A KOORDINATOR/ICA

Fondacija lokalne demokratije (FLD) je lokalna NVO koja ima 25 godina iskustva (7 godina kao međunarodna organizacija i 18 godina kao lokalna) u stvaranju, koordinaciji, administraciji i pružanju tehničke i kadrovske podrške različitim projektima i programima finasiranim od lokalnih i međunarodnih donatora. Primarni fokus našeg rada je na području zaštite, promocije i unapređenja ljudskih prava kroz programske oblasti borbe, prevencije i zaštite od nasilja na osnovu spola, ravnopravnosti spolova , usklađivanju zakona za poboljšanje položaja marginalizovanih grupa u partnerstvu sa nevladinim organizacijama i relevantnim institucijama sistema.

Projektni/a koordinator/ica će raditi na implementaciji projekata osiguravajući efektivnu i efikasnu provedbu projektnih aktivnosti i ispunjavanju planiranih rezultata te izvještavanje u skladu sa zahtjevima donatora.

Kandidat/kinja treba da ispuni sljedeće uslove:

  • Minimum 3 (tri) godine dokazanog iskustva u radu u nevladinom sektoru u provedbi projekata (eliminatoran uslov)
  • Poželjno iskustvo na provedbi projekata u oblasti ravnopravnosti spolova, prevencije i borbe protiv diskriminacije i nasilja na osnovu spola
  • Odlično poznavanje govornog i pisanog engleskog jezika
  • Odlično poznavanje MS office paketa i internetskih aplikacija
  • Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije i iskustvo u samostalnoj vožnji
  • Dobre organizacijske vještine
  • Izražene komunikacijske vještine
  • Proaktivan pristup, sposobnost rada u timu i spremnost na samostalan rad
  • Spremnost na putovanja, rad na terenu i fleksibilne uslove rada

Kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju gore navedene uslove/kvalifikacije treba da pošalju sljedeće dokumente:

1. Pismo namjere – motivacijsko pismo
2. Curriculum Vitae – biografija u kojoj je jasno navedeno prethodno radno iskustvo u organizaciji/organizacijama civilnog društva. Također, u biografiji moraju biti navedeni kontakti najmanje dvije (2) reference koje mogu da potvrde navedeno radno iskustvo.

Navedene dokumente potrebno je poslati na e-mail: info@fld.ba s naznakom “Prijava na konkurs na poziciju projektnog/ne koordinatora/ice”.

Rok za prijavu je 30. 10. 2021. do 14:00 sati.

Napomena: Samo kandidati/kinje koji prođu u uži krug bit će kontaktirani i pozvani na razgovor.

FLD nije dužan obavijestiti sve kandidate o rezultatima selekcijskog procesa.

Lokacija radnog mjesta: Sarajevo, Radićeva 11.
Planirani početak angažmana: 01. 12. 2021.Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije