Novosti

Poboljšanje položaja žena žrtava rata u BiH

Dana 25.09.2014. godine u organizaciji Fondacije lokalne demokratije je održan sastanak između članica Mreže za podršku svjedocima i postojećih Odsjeka za podršku svjedocima pri sudovima i tužilaštvima.

Sastanak je organizovan u sklopu projekta “Poboljšanje položaja žena žrtava rata u BiH”, a s ciljem međusobnog upoznavanja kako rada Odsjeka za podršku svjedocima, tako i načinima funkcionisanja Mreže, te u tom smislu razvijanje dijaloga o modalitetima buduće saradnje. 

Učesnici/ce sastanka su identificirali izazove i prepreke u radu i istovremeno  izrazile svoju volju i spremnost za uspostavljanjem međusobne komunikacije i saradnje, sve u cilju unaprijeđenja položaja svjedoka prilikom svjedočenja u predmetima ratnih zločina. Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije