Novosti

Podrška Općine Novo Sarajevo za potporu rada i kvalitetnijeg funkcionisanja Sigurne kuće

Načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo i direktorica Fondacije lokalne demokratije Jasmina Mujezinović potpisali su jučer u Sarajevu Ugovor o socijalnoj podršci Sigurnoj kući.

U okviru programa socijalne potpore u budžetu Općine Novo Sarajevo za 2011. godinu planirana su finansijska sredstva  od 10.000 KM za potporu rada i kvalitetnijeg funkcioniranja Sigurne kuće Primarni cilj projekta je osiguranje direktne zaštite i psihosocijalna podrška ekstremno ugroženim kategorijama žena, djece i djevojaka (žrtve nasilja u porodici, žrtve incesta, seksualnog iskorištavanja) smještajem u Sigurnu kuću i osiguranjem neophodne psihosocijalne podrške. Po riječima načelnika Koldže ovaj projekt je dobio punu podršku Općine jer se radi o humanom projektu koji se realizira već 11 godina. Fondacija lokalne demokratije od 2000. godine u sklopu svoje programske misije radi na uspostavljanju i razvijanju sistemskog rješavanja problema nasilja kroz programe prevencije, zaštite, donošenju novih i usklađivanju postojećih zakona koji tretiraju nasilje, te multidisciplinarnog pristupa u rješavanju problema nasilja.Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije