Novosti

Potpisan sporazum o saradnji sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Sarajevu

U petak, 9.10.2020. godine, na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu je upriličeno svečano potpisivanje sporazuma o saradnji između Fakulteta i ustanova socijalne zaštite, zdravstvenih i obrazovnih institucija, udruženja i nevladinih organizacija u cilju omogućavanja obavljanja studentske prakse na Odsjeku za socijalni rad.

Fondacija lokalne demokratije već duži niz godina omogućuje studentima/cama sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu obavljanje prakse i ovo potpisivanje predstavlja nastavak uspješne saradnje.

Praktična nastava i terenska praksa zauzimaju značajno mjesto u studijskom programu socijalnog rada i direktno doprinose osposobljavanju studenata/tica za budući poziv. Naime, u skladu sa Odlukom vijeća odsjeka za socijalni rad, studenti/ce druge i treće godine prvog ciklusa studija dužni su obaviti praksu u trajanju od deset radnih dana, sa osmočasovnim vremenom.

Fondacija lokalne demokratije će u skladu sa svojom organizacijom rada organizirati studentsku praksu u Sigurnoj kući u kojoj će studenti obaviti dio prakse. Pored potpisivanja sporazuma o saradnji, sastanak je bio prilika da se uputi zajednička inicijativa nadležnom ministarstvu za izdvajanje naknada mentorima.Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije