Novosti

Poziv za učešće u trening ciklusu "Biznisom do nezavisnosti: obuka za pisanje aplikacije za poslovnu ideju"

Fondacija “INFOHOUSE” Sarajevo u partnerstvu sa UG „Budućnost“ Modriča implementira projekat “Ekonomske i socijalne prilike ka nezavisnosti žena, žrtava nasilja u porodici” koji je finansijski podržan od strane Evropske unije.

Opšti cilj projekta je doprinijeti eliminaciji nasilja i diskriminacije žena žrtava nasilja, kao jednoj od najranjivijih skupina promicanjem njihovih ekonomskih i socijalnih prava.

Jedna od aktivnosti projekta je i edukativni program izgradnje kapaciteta koji će se realizovati kroz trening ciklus pod nazivom “Biznisom do nezavisnosti: Obuka za pisanje aplikacije za poslovnu ideju”, a koji je namijenjen za bivše i sadašnje žrtve porodičnog nasilja, korisnice usluga organizacija civilnog društva koje vode sigurne kuće.

Prvi trening ciklus će obuhvatati:

Modul I- Izgradnja samopouzdanja i kreiranje poslovne ideje
Modul II- Ključni poslovni procesi i vještine

Drugi trening ciklus će obuhvatati:

Modul III- Pokretanje posla/biznisa
Modul IV-Razvoj i rast na tržištu

Trening ciklusi će se realizovati u vidu dvodnevnih treninga u svakom gradu u kojem je uspostavljena sigurna kuća (Modriča, Bijeljina, Banja Luka, Sarajevo, Zenica, Tuzla, Bihać i Mostar).

Sve učesnice treninga će imati priliku da apliciraju i na javni poziv za dodjelu grantova za pokretanje vlastitog biznisa1 koji će se dodjeljivati 2022. godine.

Ako ste zainteresovane i želite da steknete određena znanja i vještine u cilju pokretanja vlastitog biznisa molimo vas da popunite Aplikaciju za učešće u trening ciklusu “Biznisom do nezavisnosti: Obuka za pisanje aplikacije za poslovnu ideju” koja se nalazi na kraju ovog poziva. 

Ukupan broj učesnica u trening ciklusu je 60.

Rok za dostavljanje aplikacije je 05.06.2021. godine.

Prijave, odosno popunjene aplikacije možete slati putem pošte na adresu Udruženje građana “Budućnost”, Živojina Mišića 4 a, 74 480 Modriča ili putem e-maila buducnostmd@yahoo.com.

Aplikaciju za učešće u trening ciklusu “Biznisom do nezavisnosti: Obuka za pisanje aplikacije za poslovnu ideju” možete preuzeti ako kliknete OVDJE.

1 Sve učesnice edukativnog programa izgradnje kapaciteta (edukativni moduli) će imati priliku da apliciraju za grant što nužno ne znači da će isti i dobitiSigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije