Novosti

Pravna pomoć i savjetovanje – uslov za efikasnu podršku žrtvama nasilja u porodici

U okviru projekta Besplatna pravna pomoć podržanog od Fondacije OAK,Fondacija lokalne demokratije organizuje Radionicu  na temu“ Pravna pomoć i savjetovanje – uslov za efikasnu podršku žrtvama nasilja u porodici „. U prilogu je dnevni red Radionice, koja će se održati  u Sarajevu  dana 18.12.2012. godine  u Hotelu Bosnia sa početkom u  9.00 Sati

Sarajevo, 18. decembar 2012. godine Hotel Bosnia u Sarajevu, ul. Kulovića br. 9 RADIONICA: Pravna pomoć i savjetovanje – uslov za efikasnu podršku žrtvama nasilja u porodici

Ponedjeljak, 17.12.2012.

Dolazak u ponedeljak u poslijepodnevnim časovima

Utorak, 18.12.2012.

09:00 – 09:30

Pozdravna riječ organizatorica Predstavljanje učesnica

09:30 – 10:30

Način zbrinjavanja žrtava u sigurnu kuću Procedure prijema i dokumentovanje Uloga pomagača/pomagačica u sigurnoj kući

10:30 – 11:00

Pauza za kafu

11:00 – 12:00

Radnje nasilja u porodici

12:00-13:00

Vrste i oblici pravne pomoći žrtvama nasilja Saradnja sa institucijama

13:00 – 14:00

Ručak

14:00 – 15:00

Postupak ostvarivanja zaštite žrtava nasilja u porodici Podrška žrtvama po izlasku iz sigurne kuće

15:00 – 15:30

Zaključci, evaluacija i zatvaranje radioniceSigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije