Novosti

Predstava "Nasilje - Za nasilje nema opravdanja" autora Zijaha A Sokolovića

U Kamernom teatru 55 u utorak 18.oktobra u 18.00 sati biće premijerno izvedena predstava "Nasilje - Za nasilje nema opravdanja" autora Zijaha Sokolovića, a koja se prikazuje u sklopu UN-ove kampanje protiv rodno zasnovanog nasilja.

Nakon zvanične premijere  u Kamernom teatru, predstava će obići veliki broj škola u Sarajevu, Mostaru i Banja Luci. Planirano je najmanje 50 prikazivanja.

Ova predstava namijenjena je za manji broj učenika/ca, igrače se u učionicama sa maksimalno dva spojena odjeljenja, kako bi se moglo doprijeti do svakog učenika/ice kako bi svi mogli  učestvovali, a ne da ignorišu predstavu kao što često bude slučaj kod masovnih prikazivanja. Sistematska edukacija djece kroz pozorišnu umjetnost predstavlja inovativnu metodu.

 U predstavi učestvuju glumac i glumica, na početku se predstave, i kroz predstavu koja traje tačno 45 minuta koliko i jedan čas, na učenicima/cama na pristupačan način prikažu veliki broj oblika nasilja. 

Implementator projekta je Fondacija lokalne demokratije Sarajevo koja dugi niz godina radi na prevenciji, zaštiti, borbi i edukaciji protiv rodno zasnovanog nasilja.Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije