Novosti

Predstavljanje rezultata projekta „Za život bez nasilja u Kantonu Sarajevo“

30.11.2020.godine održana je press konferencija na kojoj su predstavljeni rezultati projekta „Za život bez nasilja u Kantonu Sarajevo“.

Projekat „Za život bez nasilja u Kantonu Sarajevo“ implementirala je Fondacija lokalne demokratije u saradnji sa Medicus Mundi Mediterrania (Barcelona) uz finansijsku podršku grada Barcelone sa fokusom na izgradnju pravednijeg, nepristrasnog i inkluzivnijeg društva koje garantuje lični integritet i pravo na život bez nasilja nad ženama.

Jasmina Mujezinović, izvršna direktorica Fondacija lokalne demokratije, istakla da je tokom dvogodišnje implementacije projekta, otvoren Centar za žene koji nudi besplatnu pravnu, psihološku i socijalnu podršku, ženama koje su žrtve porodičnog nasilja/partnerskog nasilja, žrtve rata, samohrane majke i žene na socijalnoj margini. Ukupno je registrirano 1034 korisnica.

Centar je posredovao pri zapošljavanju za 49 žena, koje su zaposlene na različitim uslužnim djelatnostima. U okviru ekonomskog osnaživanja žena, finansijski je podržano 10 ideja za vlastiti biznis.

Ojačana saradnja između vladinog i nevladinog sektora, prije svega učešćem u zajedničkom radu Koordinacionog tijela za prevenciju i zaštitu od nasilja u porodici te povezivanjem i umrežavanjem sa ostalim subjektima i nevladinim organizacijama na nivou Kantona Sarajevo, čija je misija prevencija i zaštita od nasilja.

Ojačana je sposobnost sarajevskih zdravstvenih službi po pitanju pružanja podrške ženama žrtvama nasilja na osnovu spola. Sa Ministarstvom zdravstva KS potpisan protokol o saradnji kako bi se uspostavila mreža podrške za žene žrtve nasilja na osnovu spola i napravila organizacija usluga. Protokol o postupanju sa žrtvama rodno zasnovanog nasilja za zdravstvene radnike u Kantonu Sarajevo, i Priručnik o tretmanu žrtava nasilja u porodici u zdravstvenim ustanovama u Kantonu Sarajevo, izrađen je u saradnji sa Ministarstvom zdravstva i prvi je takve vrste u Kantonu Sarajevo. Navedeni priručnik i protokol bio je osnov za edukaciju 60 zdravstvenih radnika.

Provedene su edukacije za zdravstvene radnike u KS. Učešće na edukacijama uzelo je 60 zdravstvenih radnika. Izrađen je Protokol o postupanju sa žrtvama rodno zasnovanog nasilja za zdravstvene radnike u Kantonu Sarajevo” i “Priručnik o tretmanu žrtava nasilja u porodici u zdravstvenim ustanovama u Kantonu Sarajevo“.

Provedena je i senzibilizacija po pitanju prevencije nasilja na osnovu spola za mlađu populaciju kroz edukaciju 202 učenika/ce u četiri srednje škole, a uspostavljen je protokol o saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo. Odabrana su i tri najbolja videa o prevenciji rodno zasnovanog nasilja, koji su nagrađeni sa vrijednim nagradama.

Borka Rudić, generalna tajnica Udruženja BH novinari, koje je bilo zaduženo za medijsku kampanju projekta, istakla je da je saradnja nevladinog sektora i medija u informisanju građana o rodno zasnovanom nasilju važan segment djelovanja u prevenciji rodno zasnovanog nasilja.Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije