Novosti

Predstavljanje servisa Centra za žene Fondacije lokalne demokratije

Projektni tim Centra za žene Fondacije lokalne demokratije, u proteklom periodu mjeseca oktobra i novembra, posjetili su svih osam općinskih Službi socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo, sa ciljem predstavljanja servisa koje pruža Centra za žene (besplatna pravna, psihološka i socijalna podrška), te je predstavljanjen projekat „Za život bez nasilja u Kantonu Sarajevo“, koji implementira Fondacija lokalne demokratije u saradnji sa Medicus Mundi Mediterrania (Barcelona) uz finasijsku podršku grada Barcelona.

Stručni timovi u svim Službama socijalne zaštite su detaljno upoznati da je Centra za žene Fondacije lokalne demokratije jedini u Kantonu Sarajevu koji pruža besplatnu podršku kroz objedinjena tri servisa na jednom mjestu, prvenstveno za sve žene žrtve nasilja u porodici, žene žrtve rata, samohrane majke i žene na socijalnoj margini. Informisani su da u okviru besplatne pravne pomoći sve navedene kategorije žena mogu ostvariti svoja prava iz porodičnih odnosa, socijalne zaštite, zdravstvene zaštite, radnog prava i prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, a putem servisa psihološka podrška (psihoterapijsku pomoć i savjetovanje), i kroz servis socijalna podrška ( socijalna zaštita i ekonomsko osnaživanje).

Tokom sastanaka, razmjenjena su iskustva pri rješavanju pojedinačnih slučajeva, pružanju zaštite i podrške žrtvama porodično nasilja, također se razgovaralo o unaprijeđenju saradnje između svih nadležnih institucija i nevladinog sektora, te da se jedino kroz multisektorsku saradnju može obezbjediti i poboljšati prevencija svih pojavnih oblika nasilja u porodici, načini postupanje kod prijave nasilja u porodici, te pružanje zaštite za sve žrtve nasilja u porodici.

Predstavnici svih službi socijalne zaštitte su izrazili zadovoljstvo zbog održavanja sastanaka sa nadležnim Službama, te su istakli da su postojeći servisi podrške veoma značajni da u budućem periodu mogu uputiti sve stranke kojima je potrebna podrška i zaštita, a posebno žene žrtve nasilje u porodici, da na jednom mjestu mogu dobiti besplatnu pravnu, psihološku i socijalnu podršku.Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije