Novosti

Presuda u korist korisnice FLD, preživjele žrtve rata, za prinudnu naplatu dosuđene naknadne štete

Fondacija lokalne demokratije pruža podršku i pomoć ženama žrtvama rata više od 20 godina. Naš dugogodišnji rad sa žrtvama ratnih silovanja, usmjeren je na unapređenju položaja ove populacije zasnovane na realnim potrebama istih, osiguravanjem podrške u vidu ekonomskog osnaživanja, psihološke podrške i besplatne pravne pomoći.

U okviru projekta “Okončanje nekažnjivosti u Bosni i Hercegovini: Budućnost za preživjele žrtve seksualnih nasilja ratnih zločina” koji finansiraju AMICA e.V. Freiburg i Federalno Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke, osigurano je pružanje usluga pravne pomoći ženama žrtvama rata kroz zastupanje pred sudovima u postupcima radi naknade štete koji su pokrenuti protiv počinitelja krivičnih djela ratnog silovanja.

Sud Bosne i Hercegovine je, u oktobru 2020. godine, nakon provedenog postupka prinudne naplate, donio pravosnažnu odluku da se korisnici Fondacije lokalne demokratije, zastupanoj pred sudom od strane FLD, ženi žrtvi rata, od strane osuđenog, koji je počinio krivično djelo ratnog silovanja, isplaćuje dosuđena naknada štete, a koja se počela isplaćivati od oktobra 2020.godine.

Navedena presuda predstavlja jedan od prvih slučajeva prinudne naplate dosuđenog odštetnog zahtjeva osobi koja je oštećena krivičnim djelom ratnog silovanja i to direktno od strane osuđenog počinitelja takvog djela.

Fondacija lokalne demokratije nastavlja raditi, zajedno sa i u ime žena žrtava rata na okončanju nekažnjivosti.Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije