Novosti

Radio Sarajevo i Sigurna mreža

25. novembra, na Međunarodni dan borbe protiv nasilja prema ženama, započinje globalna kampanja pod nazivom: „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“.

 U periodu do 10. decembra, uz 200 zemalja svijeta i ove godine u Bosni i Hercegovini, institucije, građani/ke i nevladine organizacije će se uz pomoć medijskih kuća, novinara, urednika, ujedinit u promicanju dizanja svijesti u sprečavanju ove vrste nasilja.

Prva u nizu aktivnost Fondacije lokalne demokratije realizuje se u saradnji sa Radio Sarajevom i Sigurnom mrežom. Ovu mrežu čine nevladine organizacije čije je primarno opredjeljenje u direktnoj zaštiti žrtava nasilja u porodici, kroz smještaj u sigurne kuće, prijave nasilja na sos telefon, ali i sve druge mnogobrojne aktivnosti koje doprinose poboljšanju položaja žrtava. Radio Sarajevo će dati podršku, tako što će audio džingl, čiji je cilj podizanje javne svijesti protiv nasilja u porodici, emitovati tokom svih 16 dana kampanje.

https://www.youtube.com/watch?v=VlzPRT8--Co&feature=shareSigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije