Novosti

Rezultati projekta "Prevencija nasilja u porodici – mobilni timovi besplatne psihološke i pravne podrške"

Projekat "Prevencija nasilja u porodici - mobilni servisi psihološke i pravne podrške" se provodi u saradnji sa općinom Stari Grad Sarajevo u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu #ReLOaD kojeg finansira Evropska unija, a implementira UNDP.Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije