Novosti

Studijska posjeta iz Republike Makedonije

22. oktobra u prostorijama Centra za žene Fondacije lokalne demokratije je upriličen susret sa predstavnicama nevladinog sektora iz Makedonije, koje su u okviru četverodnevne studijske posjete izrazile interes da se bolje upoznaju i sa radom Fondacije lokalne demokratije.

Predstavnice organizacija za  žene opštine Sveti Nikola  i Exo ( Eho), posebno su se interesovali  za  oblasti ravnopravnosti polova, odnosno  zaštite žrtava  kroz funkcionisanje servisa usluga, koje FLD u okviru svog rada ima iskustvo (15 godina funkcionisanja Sigurne kuće, 11 godina sos telefona, 5 godina Centra za besplatnu pravnu pomoć, kao i Centra za žene). Ova posjeta je bila prilika za razmjenu iskustava na ličnom i  organizacionom  nivou, kao i razmjena dobrih  praksi  iz obje države. Kao dobru praksu iz FLD je predstavio rad Koordinacionog tijela u prevenciji, zaštiti i borbi protiv nasilja u porodici na nivou Kantona Sarajevo, koje funkcioniše na način da predstavnici nadležnih ministarstva koji se bave ovom oblasti, zajedno sa nvo, odnosno  FLD koordiniraju, te strateški i sinhronizovano djeluju sistemski u ovoj oblasti. Kako je planirano da po završetku posjete sve navedene primljene i prikupljene informacije se analiziraju,  preporuka je FLD  da za daljnje akcije  i poboljšanja situacije kada je u pitanju oblasti nasilja u porodici obrati pozornost na   važnost i umrežavanja nvo sektora kao najboljeg djelovanja kada su u pitanju uticaji na  javne politike. Fondacija lokalne demokratije kao članica 12 mreže, posebno je prezentovala rad Sigurne mreže, kao uspješnog primjera djeovanja udruženog nevladinog sektora u oblasti nasilja u porodici.   Više: http://www.sigurnamreza.ba/Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije