Novosti

Trening za zdravstvene radnike :„Tretman žrtava nasilja u porodici u zdravstvenim ustanovama KS“

Fondacija lokalne demokratije u saradnji sa Ministarstvom zdravstva Kantona Sarajevo organizovala je dvodnevni trening, 20.-21.novembra 2019 , za zdravstvene radnike na temu „Tretman žrtava nasilja u porodici u zdravstvenim ustanovama KS“ na kojem je učestvovalo 40 zdravstvenih radnika iz zdravstvenih ustanova svih nivoa iz Kantona Sarajevo.

Dvodnevni trening održan je u okviru projekta „Za život bez nasilja u KS“, koji implementira Fondacija lokalne demokratije od 01.12.2018. godine u saradnji sa Medicus Mundi Mediterania, uz financijsku podršku Grada Barcelone.

Edukacija namijenjena zdravstvenim radnicima imala je za cilj senzibilizirati i upoznati zdravstvene radnike sa kantona Sarajevo , sa načinima djelovanja i adekvatnog reagovanja u slučajevima nasilja u porodici u zdravstvenim ustanovama .

Edukaciji je prethodila izrada Protokola o postupanju sa žrtvama rodno zasnovanog nasilja u zdravstvenim ustanovama i Priručnika o tretmanu žrtva nasilja u porodici u zdravstvenim ustanovama,
kojima se uređuju prava, obaveze i načini postupanja zdravstvenih radnika , u osiguranju prevencije svih pojavnih oblika nasilja u porodici, postupanja kod prijave ili saznanja o slučajevima nasilja u porodici, pružanju zaštite žrtvama nasilja u porodici, kao i načini međusobne saradnje potpisnika na unapređenju sistema zaštite od nasilja u porodici.

Izrada Protokola i Priručnika predstavlja jednu od aktivnosti Ministarstva zdravstva KS i Fondacije lokalne demokratije , proizašlih iz programa rada Koordinacionog tijela na prevenciji, zaštiti i borbi protiv nasilja u porodici u Kantonu Sarajevo za 2019 godinu , usvojenog od strane Vlade kantona Sarajevo .

Trening je otvoren od strane predstavnice Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo Amre Hdzimuratović Čustović .

Autorice Protokola i Priručnika i Prof. dr.med.Sc., Aida Pilav i Prim. dr. med. Amra Junuzović, ujedno su bile I edukatorice na treningu , kao I predstavnica Fondacije lokalne demokratije , Mubera Hodžić – Lemeš , koja je predstavila rad FLD na prevenciji I zaštiti od nasilja na osnovu spola kao I rad Sigurne kuće –Skloništa za žene I djecu žrtve nasilja u porodici.

Učenici treninga su izrazili zadovoljstvo postojanjem dokumenata koji ce njihov rad učiniti efikasnijim kao i održanim treningom.
Naglašena je potreba za održavanjem više edukacija ovakve vrste , kao I edukacijama koje bi imale multisektorski pristup , koji bi ukljućivao sve subjekte zaštite .Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije