Novosti

U-Impact ACCES kampanja

Partneri na implementaciji projekta Triple A za građane, duboko zabrinuti zbog nedostatka zajedničkog Evropskog pristupa na trenutnu krizu emigranata u Europi odlučili su da se pridruže U-Impact ACCES kampanji za veće uključivanje nevladinih organizacija u raspravama po ovom pitanju.

Kao predstavnici organizacija koje rade na pružanju besplatne pravne pomoći i zastupanju za izbjeglice i tražitelja azila, koji putuju kroz naše zemlje zapadnog Balkana i Turske, ali i u zemljama odredišta Europske unije, mislimo da je neadekvatno uključivanje institucija Evropske unije sa organizacijama koje rade direktno sa izbjeglicama o pitanjima, kao što je stvaranje zajedničke migracijske politike i mehanizama koji garantuju slobodu kretanja.

Partnerske organizacije odlučne da učestvuju u razvoju politika, uputile su pismo Evropskim institucijama nudeći svoju stručnost u razvoju takvih politika, te tako osiguraju veće učešća građana u procesu odlučivanja o ovim važnim pitanjima. Potpisane organizacije uključuju i tri organizacije iz Bosne i Hercegovine: Asocijacije za Asocijacija za demokratske inicijative u Bosni i Hercegovini , Vaša prava BiH i Fondacija lokalne demokratije.

Ostale potpisnice su navedene u pismu koji možete pogledati klikom ovdje.Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate prevo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije