Novosti

U Sarajevu održan konsultativni sastanak za uspostavljanje referentnih/kriznih centara za žrtve silovanja i seksualnog nasilja

Na sastanku se razgovaralo o dosadašnjim aktivnostima na uspostavljanju kriznih centara, predstavljene su preporuke za otvaranje kriznih centra, a čiji sastavni dio čini i nacrt protokola o organizaciji i funkcionisanju kriznih centara (procedura za prijem i tretman žrtava seksualnog nasilja)

U Sarajevu je u utorak, 26.aprila, održan konsultativni sastanak o mogućnostima uspostavljanja referentnih/kriznih centara za žrtve silovanja i seksualnog nasilja u BiH u saradnji s Agencijom za ravnopravnost spolova BiH. Sastanku su prisustvovale predstavnice bolnica iz Sarajeva – OBS „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, Mostara – Sveučilišna klinička bolnica Mostar i Tuzle – Univerzitetski klinički centar Tuzla, kao i  nevladinih organizacija „Viva žene“ i „Fondacije lokalne demokratije“. Na sastanku se razgovaralo o dosadašnjim aktivnostima na uspostavljanju kriznih centara, predstavljene su preporuke za otvaranje kriznih centra, a čiji sastavni dio čini i nacrt protokola o organizaciji i funkcionisanju kriznih centara (procedura za prijem i tretman žrtava seksualnog nasilja).

Tokom sastanka razgovaralo se i ostalim pitanjima vezanim za poštivanje zakonske regulative, tretiranja žrtve bez sudskog naloga, uzimanja uzoraka i čuvanja dokaza, te neophodnosti uspostavljanja saradnje referentnih/kriznih centara sa organima za provedbu zakona i pravosuđem. 

Otvaranje i uspostavljanje kriznih/referentnih centara za žrtve silovanja i seksualnog nasilja jedan je od ciljeva projekta „Sveobuhvatna strategija prilagođena situaciji sa COVID-19 za Sarajevo bez nasilja na osnovu spola“, kojeg u BiH sprovodi Fondacija lokalne demokratije iz Sarajeva uz podršku Agencije Vlade Katalonije i nevladine organizacije „Medicus Mundi Mediterrania“ iz Barselone.Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije