Novosti

U Sigurnoj kući održana priredba povodom završetka projekta

Završena je implementacija projekta „Resocijalizacija djece žrtava nasilja u porodici”, koju je finansiralo Federalno ministarstvo nauke i obrazovanja iz sredstava dijela prihoda ostvarenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću.

Cilj projekta je bio da se osigura socijalna uključenost djece i njihovih majki, žrtava nasilja u porodici, kroz unapređenje emotivnih, psihosocijalnih i kulturnih performansi.

U petak, 25.12.2020.godine realizovana je završna aktivnost projekta, priredba koja je uključivala prezentiranje kreiranih panoa sa tematskim sadržajem koji se obrađivao na sesijama biblioterapije, panoa o posjetama znamenitostima i pozorišnim predstavama te plesom i pjesmama.

Adolescenti su predstavili šta su naučili o temama alkoholizam kod mladih, pubertet i promjene, adolescencija, vršnjačko nasilje te psihoaktivne supstance i pušenje.

Vizualizirane su posjete trebevićkoj žičari, Muzeju iluzija, Pionirskoj dolini i Gazi Husrev begovom muzeju. Djeca su predstavila i predstave koje su gledala u Pozorištu mladih kao i on-line tokom festivala “Mali MESS”.

Na kraju su najmlađi u Sigurnoj kući pokazali svoje talente kroz pripremljenu plesnu koreografiju i naučene pjesme.

Projektom su se jačali personalni kapciteti korisnica i djece u oporavku od traume, podsticanjem njihovih vještina, edukacijom na personalnom i društvenom nivou, kao i na informisanje o kulturi i tradiciji.Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije