Novosti

Unapređenje prava na život bez nasilja osoba sa umanjenim sposobnostima- gluhih/nagluhih i slijepih”

+ 387 33 237 240, 236 899, 668 459, e-mail: adl@bih.net.ba OBAVIJEST ZA MEDIJE

Fondacija lokalne demokratije u realizaciji je projekta, kojeg finansira Evropska unija, a čiji je cilj unapređenje instrumenata zaštite osoba sa umanjenim sposobnostima i osiguranja prava na život bez nasilja gluhih/nagluhih i slijepih osoba

Ideja projekta je, između ostalog, uvesti predstavnike ove ciljane grupe u sistemske odgovore društva na problem nasilja u porodici članstvom u Koordinacionom tijelu koje je imenovala Vlada Kantona Sarajevo, kao tijelo zaduženo za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici. 

Do sada je izvršeno je istraživanje navedenih grupa u cilju boljeg pristupa i prilagođavanja za prijavu i zaštitu nasilja posebno za ovu grupu, te na osnovu toga u pripremi je priručnik za uspostavu efikasnije borbe protiv nasilja u porodici. 

U prostorijama Udruženja slijepih i Udruženja gluhih 18. i 20. marta, bit će realizovana završna obuka određenog broja članova navedenih udruženja, koji će biti osposobljeni da dalje prenose usvojena znanja o prevenciji, zaštiti i borbi protiv nasilja u porodici ostalim članovima njihovog udruženja. Tom prilikom bit će im podijeljeni Certifikati, kao potvrda usvojenih vještina.

Projekt se realizira u partnerstvu i saradnji sa:

Udruženjem slijepih Kantona Sarajevo i 

Udruženjem gluhih Kantona Sarajevo.

(Kraj)

Napomene: 

Dan i datum: 18.03.2010. godine 20.03.2010. godine

Adresa : Ferhadija 19/III Podgaj br.7 

( za članove Udruženje gluhih) ( za članove Udruženja slijepih) 

Vrijeme: od 10.00 sati od 10.00 sati 

Kontakt osoba: Edita Prsic, edita.prsic@fld.ba

Od 2000. godine Fondacija lokalne demokratije u okviru svoje programske misije radi na uspostavljanju i razvijanju sistemskog rješavanja problema nasilja u porodici. Jedan od prioriteta je direktna zaštita žrtava nasilja u porodici što podrazumijeva smještaj u Sklonište ( od 2000. godine do danas je u Skloništu boravilo 1109 korisnika/ca). Od 2004. godine u cilju direktne intervencije i zaštite žrtava nasilja u porodici puštena je u rad i SOS linija, (dostupna 24 sata,) na koju je do danas zaprimljeno 6959 poziva.

Projekt finanacira Evropska unija

2010. godinu Evropska unija je posvetila borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti

„Unapređenje prava na život bez nasilja osoba sa umanjenim sposobnostima- gluhih/nagluhih i slijepih”

U prostorijama Udruženja slijepih i Udruženja gluhih 18. i 20. marta, bit će realizovana završna obuka određenog broja članova navedenih udruženja, koji će biti osposobljeni da dalje prenose usvojena znanja o prevenciji, zaštiti i borbi protiv nasilja u porodici ostalim članovima njihovih udruženja. Tom prilikom bit će im podijeljeni Certifikati, kao potvrda usvojenih vještina.Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije