Novosti

VAŽNOST PRIMJENE ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA ZA GRAĐANE/KE I MEHANIZMI ZAŠTITE PRAVA

U ime Fondacije lokalne demokratije, zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na edukaciju o temi:

VAŽNOST PRIMJENE ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA ZA GRAĐANE/KE I MEHANIZMI ZAŠTITE PRAVA

koju realizujemo u  okviru  projekta „Obrazovanja javnosti o pravnom sistemu“   uz financijsku podršku Usaid-JSDPII.

Cilj projekta je povećavati povjerenje javnosti u vladavinu zakona uključivanjem profesionalaca u obrazovanje građana o pravnom sistemu Bosne i Hercegovine.

Cijenećivažnostoveedukacije, direktorMisije USAID-a  David Barth obratitće se prisutnima.

Edukacijaćebitirealizovana u prostorijamaJavneustanoveCentra za edukaciju sudija itužilaca u FederacijiBosneiHercegovine. Na ovajnačini ova ustanovadajućipodrškuiučešće da svojimkapacitetimaunaprijede obim i održivost ove prakse, te kao domaćini poželjet će dobrodošlicu.

Ciljedukacija je da učesniciistihusvojeznanja ,teistadugoročnoprenosenasvezainteresiranegrađane u neposrednomkontaktuilikrozsamprocesrada u ( institucijama, nevladinimorganizacijama, ministarstvima...).

Dnevni red možete pogledati OVDJE.


Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije