Novosti

Vlada Kantona Sarajevo osigurala stopostotno finansiranje Sigurne kuće

U ponedjeljak, 16.08. ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Ivana Prvulović i direktorica Fondacije lokalne demokratije Jasmina Mujezinović potpisale su Sporazum o smještaju socijalno ugroženih osoba žrtava nasilja u porodici u Sigurnu kuću - Sklonište za zlostavljane žene i djecu.

Vlada Kantona Sarajevo na čelu sa Ministarstvom za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo je ovim putem osigurala sredstva za potpuno finansiranje Sigurne kuće u Sarajevu.

Vlada Kantona Sarajevo je ujedno i jedina kantonalna vlada/lokalna zajednica u Bosni i Hercegovini koja je pokazala senzibilitet i odlučila da riješi pitanje finansiranja sigurne kuće, te pokaže opredjeljenje za adekvatnu zaštitu žrtava nasilja u porodici.

Fondacija lokalne demokratije od 2000. godine uspješno vodi jedinu Sigurnu kuću- Sklonište za zlostavljane žene i djecu u Kantonu Sarajevo u kojoj se žrtvama nasilja obezbjeđuje siguran i uslovan smještaj, neophodna stručna pomoć i drugi uvjeti u skladu sa njihovim potrebama.

Sporazum je dokaz uspješne saradnje vladinog i nevladinog sektora koji šalje snažnu poruku žrtvama nasilja da nisu same, te da za njih postoji adekvatno sigurno mjesto i institucionalna podrška.Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije