Novosti

Zahvalnica Vijeću mladih Općine Ilidža

U mjesecu septembru Sigurnu kuću su posjetile predstavnice/i Vijeća mladih Općine Ilidža.

Prilikom posjete uručena im je zahvalnica za podršku i saradnju. Naime, u mjesecu maju aktivisti Vijeća mladih  pozvali su Fondaciju lokalne demokratije, da za njihove članove u prostorijama Općine Ilidža održe predavanje i upoznaju ih više o oblasti nasilja u porodici. Također  aktivisti  su sakupili i  novačana sredstava, koja su iskorištena za kupovinu slatkiša za najmlađe smještene u Sigurnoj kući. Lijevo Nataša Mujkanović- koordinatorica u Sigurnoj kući sa aktivistima Vijeća mladih Ovoga puta razgovaralo se  o nastavku saradnje s ciljem podizanja svjesti o problemu nasilja nad ženama i djecom. Menadžerica Sigurne kuće, Mubera Hodžić- Lemeš u razgovoru sa mladim aktivistima

Vijeće mladih je predložilo i uključivanje I Vijeća mladih iz Švedske (BHUF) sa kojima imaju zajedničku saradnju, a koji su već pokazali interes za saradnjom sa Sigurnom kućom. U narednom period, odnosno već u oktobru dogovorena je  organizovana posjeta predstavnika Vijeća mladih iz Švedske Sigurnoj kući.Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate prevo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije