Novosti

Započete aktivnosti na projektu "Prevencija nasilja u porodici - mobilni servisi psihološke i pravne podrške"

Fondacija lokalne demokratije je započela sa realizacijom aktivnosti na projektu “Prevencija nasilja u porodici - mobilni servisi psihološke i pravne podrške” u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu ReLOaD kojeg finansira EU, a implementira UNDP.

Projekat će se provoditi na području Općine Stari Grad.

Ciljevi ovog projekta su da se podigne nivo opšte i specifične informisanosti o nasilju u porodici na području Općine Stari Grad, te da se omogući građanima/kama Općine Stari Grad pristup besplatnoj pravnoj i psihosocijalnoj pomoći I podršci kroz organizovanje predavanja, posjeta mobilnog tima i obezbjede informacije o postojanju ustanova i servisa koje mogu pružiti usluge za ciljanu populaciju.

Kroz predavanja, mobilne posjete i javnu tribinu cilj je upoznati što više građana/ki o samoj problematici nasilja i na koji način se zaštiti, koja prava imaju, kako ih ostvariti, značaj saradnje i zajedničkih aktivnosti između nevladinog sektora sa Mjesnim zajednicama i Općinom Stari Grad na permanetnoj informisanosti i ukazivanju na problematiku nasilja u lokalnim zajednicama i važnosti prevencije.

Od januara 2020. počinju predavanja u Mjesnim zajednicama Općine Stari Grad, pratite nas i budite u toku!Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije