Novosti

Zaštite žrtava nasilja u porodici

U okviru manifestacije Dječije nedjelje 2015 - programa koji se tradicionalno obilježava u Kantonu Sarajevu, sa ciljem promocije prava djeteta, nevladina organizacija Fondacija lokalne demokratije nizom aktivnosti obilježava ovu značajnu manifestaciju.

7. oktobra 2015. u 20.00 sati u okviru serijala Dnevna soba, Televizije Sarajevo emitovana je emisija o  temi Zaštite djece žrtava nasilja u porodici. U današnjem uspostavljenome sistemu zaštite od nasilja u porodici, u Kantonu Sarajevo ključnu ulogu prevencije, zaštite i borbe protiv nasilja u porodici ima tzv. „Koordinaciono tijelo za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici“. Ovo tijelo čine imenovani predstavnici/ice ministarstava: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice; Ministarstvo unutrašnjih poslova; Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade;  Ministarstvo zdravstva; Ministarstvo pravde i uprave i Fondacija lokalne demokratije. Emisija u trajanju od 60 minuta još jedan je doprinos u nastojanju poboljšanja društvene brige za djecu i jačanja  odgovornosti svih nabrojanih aktera  zaštite koji brinu o djeci.  U emisiji su  učestvovati: Jasmina Mujezinović, izvršna direktorica Fondacije lokalne demokratije- organizacije koja vodi Sigurnu kuću, Sos telefon, Centar za besplatnu pravnu pomoć... Mirsada Poturković, stručna saradnica na poslovima informisanja i komunikacija, JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ I Irfan Nefić, načelnik Odjeljenja za odnose s javnošću, Ministarstva unutrašnjih poslova. Emisiju možete pogledati kikom na link https://www.youtube.com/watch?v=WmidJ5veAk0  Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije