Generalna podsekretarka Ujedinjenih nacija i izvršna direktorica UN Women posjetila Sigurnu kuću u Sarajevu