Projekti

Za život bez nasilja u Kantonu Sarajevo – faza III

Za život bez nasilja u Kantonu Sarajevo – faza III

Projekt “Za život bez nasilja u Kantonu Sarajevo – faza III” nastavak je istoimenog projekta završenog u decembru 2022. godine, a kojeg implementira Fondacija lokalne demokratije u saradnji sa organizacijom Medicus Mundi Mediterania i uz finansijsku podršku Grada Barcelone

Vrijeme implementacije: 01.12.2022. – 31.11.2024. godine

Implementacijom aktivnosti projekta radit će se na prilagođavanju politika i zakonodavstva Bosne i Hercegovine međunarodnim standardima, kao i povećanju izdvajanja iz javnih budžeta za prevenciju i zaštitu od rodno zasnovanog nasilja. U Kantonu Sarajevo omogućit će se uvjeti za izgradnju ekonomske, socijalne i kulturne jednakosti – rodne ravnopravnosti, kao i za život bez nasilja.

Ovaj cilj ostvarit će se kroz konsolidaciju, proširenje i promociju održivosti usluga zaštite i prevencije protiv rodno zasnovanog nasilja, na osnovu saradnje između vladinog i nevladinog sektora, a provest će se putem nekoliko međusobno povezanih strategija:

 - jačanje  uloge, kapaciteta i saradnje između organizacija civilnog društva koje su članice SIGURNE mreže i institucionalnih aktera uz realizaciju kampanja političkog zagovaranja u cilju prilagođavanja politika i zakonodavstva Bosne i Hercegovine međunarodnim standardima i za povećanje podrške  javnih budžeta u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja;

-  nastavak  koordinacije rada i djelovanja  institucionalnog javnog sektora sa civilnim društvom kroz rad  Koordinacionog tijela za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici u Kantonu Sarajevo;

- jačanje kapaciteta odgovora zdravstvenih službi u Kantonu Sarajevo u smislu podrške ženama koje su žrtve rodno zasnovanog nasilja, uključujući  i seksualno nasilje;

- nastavak rada Centra za žene - besplatne pravne, psihološke i ekonomske podrške za žrtve nasilja u Kantonu Srajevo;

- nastavak programa radne aktivacije za žene u ranjivim situacijama  i njihove  uključenosti na tržište rada u Kantonu Sarajevo;

- promoviranje prevencije o slučajevima rodno zasnovanog nasilja među djecom i mladima putem medijske kampanje i provođenje edukacija namijenjenih nastavnicima, studentima, učenicima, porodicama i organizacijama civilnog društva u saradnji sa  Ministarstvom obrazovanja Kantona Sarajevo.

 


Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije