U Sarajevu održan tematski sastanak za pružatelje besplatne pravne pomoći