Projekti

Za život bez nasilja u Kantonu Sarajevo

Za život bez nasilja u Kantonu Sarajevo

Za život bez nasilja u Kantonu Sarajevo.

Projekt je nastao zbog potrebe obezbjeđenja sigurnog prostora za žene žrtve nasilja u Kantonu Sarajevu, a koje žele prijaviti nasilje, dobiti podršku, kojima je potrebna informacija o tome što mogu poduzeti, kako si mogu pomoći, zaštititi sebe i djecu u ambijentu u kojem su njeni podaci i ispovijesti zaštićeni.

Dosadašnje dugogodšnje iskustvo FLD-a u prevenciji i zaštiti od nasilja na osnovu spola, ukazuju da se usluge koje se pružaju ženama koje traže pomoć kao žrtve nasilja ne pružaju uvijek u skladu s načelom sveobuhvatne zaštite žena.

Da bi se ova situacija popravila neophodno je žrtvama omogućiti sveobuhvatne usluge psihološke, pravne, socijalne podrške, kao i savjetovanje za one koje su u riziku od nasilja. Ujedno, neophodno je jačati javne službe: zdravstvene, koje trenutno imaju strukturne slabosti u pristupu slučajevima rodnog nasilja, kao i službe za profesionalno usmjeravanje žena žrtava nasilja kako bi se osposobile za tržište rada.

Projekt je namijenjen ženama žrtvama nasilja na osnovu spola (nasilja u porodici, ratnih silovanja), samohranim majkama i onima koje se nalaze na socijalnoj margini.

Projektom se također jača suradnja između nevladinih organizacija, kao i nevladinih organizacija i institucija sistema.

U okviru projekta, kroz uspostavljanje prvog ženskog centra u Sarajevu, omogućit ćemo ostvarivanje prava, zaštitu integriteta, dostojanstva, zdravlja i vraćanje samopouzdanja žena, te im tako omogućiti izlazak iz kruga nasilja kroz besplatne usluge informiranja, savjetovanja, psihosocijalne pomoći i pravnog savjetovanja.

Projektom ćemo također kreirati sveobuhvatniju i kvalitetniju dostupnost zdravstvenih usluga žrtvama nasilja u Kantonu Sarajevo, te raditi na prevenciji i podizanju svijesti građana, posebno u tinejdžerskoj populaciji.


Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije