Projekti

Braniteljice ljudskih prava zaštićene u praksi i politikama

Braniteljice ljudskih prava zaštićene u praksi i politikama

Braniteljice ljudskih prava su osobe koje se svojim djelovanjem bore za poštovanje ljudskih prava. U Bosni i Hercegovini braniteljice ljudskih prava obezbjeđuju i pružaju podršku žrtvama nasilja na osnovu spola i rodno-zasnovane diskriminacije, ujedno nastojeći unaprijediti poštivanje ljudskih prava ove populacije

Projekt se implementira u periodu od 1. novembra 2022. do 31. oktobra 2024.

U izvještajima Evropske Unije za Bosnu i Hercegovinu ističe se potreba fokusiranja na društvenu inkluziju ugroženih skupina, te poziva na snažnije strategije za ljudska prava i borbu protiv diskriminacije u cijeloj zemlji, kao i proaktivnu borbu protiv diskriminacije i rodno-zasnovanog i seksualnog nasilja.

Projekt pod nazivom „Braniteljice ljudskih prava zaštićene u praksi i politikama“ ima za cilj poboljšati i osnažiti pristup pravosuđu navedene populacije, u skladu sa međunarodnim i evropskim standardima, a zasniva se na definisanim prioritetima iz „Protokola o zaštiti braniteljica ljudskih prava“,  kojeg je Fondacija lokalne demokratije, kao predstavnica nevladinih organizacija - braniteljica ljudskih prava, potpisala sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH 2018. godine. Potpisani protokol okosnica je za stvaranje preduslova da institucije Bosne i Hercegovine prepoznaju specifične sigurnosne potrebe, definišu politike i odgovore na kršenja prava braniteljica ljudskih prava i aktivistkinja protiv rodno-zasnovanog nasilja.

Opći cilj projekta jeste unapređenje položaja braniteljica ljudskih prava kroz međusobnu saradnju institucija i nevladinog sektora, a što će rezultirati:

-          unapređenjem kvaliteta i rodne osjetljivosti institucija za pružanje zaštite od rodno zasnovane diskriminacije i prava braniteljica ljudskih prava;

-          povećanjem kapaciteta braniteljica ljudskih prava da prepoznaju i prijave slučajeve rodno zasnovane diskriminacije i

-          unapređenjem mogućnosti za braniteljice ljudskih prava da utječu na javne politike u oblasti ravnopravnosti spolova.

Fondacija lokalne demokratije implementira projekt na teitoriji Bosne i Hercegovine. Projekt se implementira uz finansijsku podršku Kraljevine Holandije.


DonatorSigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije