Projekti

Ustani! Za veću socijalnu zaštitu

Ustani! Za veću socijalnu zaštitu

Cilj projekta je podržati žene žrtve rata u ciljanim lokalnim zajednicama kroz besplatnu pravnu, psihološku i ekonomsku pomoć, ali i ojačati kapacitet i znanja zavoda za besplatnu pravnu pomoći u BiH

Projekt se implementira u periodu: 15.11.2020. – 31.08.2023.

Konkretno, ovim projektom FLD će omogućiti da 180 žena žrtava rata dobije besplatnu pravnu pomoć i podršku, da 90 osnaženih žena postanu aktivne članice svojih lokalnih zajednica, da 15 žena nauči i razvije svoje biznis planove, da 10 žena žrtava rata dobije podršku za započinjanje vlastitog biznisa, da grupa ovih osnaženih žena podnese aplikaciju za dodjelu granta općinskim službama, te da se potpiše jedan ugovor s obližnjom fabrikom/otkupnom stanicom čime će biti obezbijeđena samoodrživost započetih biznisa. Pored toga, 100 žena različitih nacionalnosti će biti ojačane da unaprijede suživot u svojim lokalnim zajednicama i za to će im se obezbijediti prostor za sastajanje, kao i igralište za njihovu djecu.

Dobit će se uvid u kapacitete i znanja Zavoda za besplatnu pravnu pomoć u BiH, te na osnovu preporuka Ekspertnog tima za unaprjeđenje zatečenog stanja, razvit će se Priručnik za unaprjeđenje rada ovih Zavoda kada je u pitanju besplatna pravna podrška za žene žrtve rata u BiH. Na osnovu Priručnika će se uraditi pet pilot treninga za uposlenike Zavoda za besplatnu pravnu pomoć, te će se izvršiti podjela Priručnika kao osnova za njihov unaprijeđeni rad sa ženama žrtvama rata u BiH.


Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije