Novosti

Održano prvo predavanje u okviru projekta “Prevencija nasilja u porodici - mobilni servisi psihološke i pravne podrške”

Održano prvo predavanje u okviru projekta “Prevencija nasilja u porodici - mobilni servisi psihološke i pravne podrške”

Potpisani Ugovori o dodjeli donacije sa ciljem podrške 5 žena bivših korisnica Sigurne Kuće i korisnica usluga Centra za žene u finansiranju njihovih poduzetničkih ideja

Potpisani Ugovori o dodjeli donacije sa ciljem podrške 5 žena bivših korisnica Sigurne Kuće i korisnica usluga Centra za žene u finansiranju njihovih poduzetničkih ideja

FLD i Centar za žene kreću sa aktivnostima na projektu "Prevencija nasilja u porodici - mobilni servisi psihološke i pravne podrške"

FLD i Centar za žene kreću sa aktivnostima na projektu "Prevencija nasilja u porodici - mobilni servisi psihološke i pravne podrške"

Započete aktivnosti na projektu "Prevencija nasilja u porodici - mobilni servisi psihološke i pravne podrške"

Započete aktivnosti na projektu "Prevencija nasilja u porodici - mobilni servisi psihološke i pravne podrške"

Predstavljanje servisa Centra za žene Fondacije lokalne demokratije

Predstavljanje servisa Centra za žene Fondacije lokalne demokratije

Gostovanje Jasmine Jelić-Mujezinović u emisiji Jutro za sve na BHRT

Gostovanje Jasmine Jelić-Mujezinović u emisiji Jutro za sve na BHRT

Održana konferencija u okviru projekta “Okončanje nekažnjivosti u Bosni i Hercegovini: Budućnost za preživjele žrtve seksualnih nasilja ratnih zločina"

Održana konferencija u okviru projekta “Okončanje nekažnjivosti u Bosni i Hercegovini: Budućnost za preživjele žrtve seksualnih nasilja ratnih zločina"

Sigurna mreža: Jednak tretman svih žrtava nasilja u porodici u FBiH

Sigurna mreža: Jednak tretman svih žrtava nasilja u porodici u FBiH

Trening za zdravstvene radnike :„Tretman žrtava nasilja u porodici u zdravstvenim ustanovama KS“

Trening za zdravstvene radnike :„Tretman žrtava nasilja u porodici u zdravstvenim ustanovama KS“

Generalna podsekretarka Ujedinjenih nacija i izvršna direktorica UN Women posjetila Sigurnu kuću u Sarajevu

Generalna podsekretarka Ujedinjenih nacija i izvršna direktorica UN Women posjetila Sigurnu kuću u Sarajevu

 „Okončanje nekažnjivosti u Bosni i Hercegovini: Budućnost za preživjele žrtve seksulanih nasilja ratnih zločina”

„Okončanje nekažnjivosti u Bosni i Hercegovini: Budućnost za preživjele žrtve seksulanih nasilja ratnih zločina”

Smanjenje ekonomskih i socijalnih nejednakosti među građanima kroz novu formu poslovanja – socijalno poduzetništvo

Smanjenje ekonomskih i socijalnih nejednakosti među građanima kroz novu formu poslovanja – socijalno poduzetništvo

Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

Edukativni kutak
za mlade

Mjesto znanja, podrške i sigurnosti za mlade

033 570 560

Opširnije