Fondacija lokalne demokratije

Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate prevo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije

VAŽNO: Zbog trenutne situacije sa pandemijom COVID-19!!

Cantar za žene pruža besplatnu pravna podršku putem telefona 033 570 560 svakog radnoga dana od 09-17h i putem elektronske pošte email: pravna.podrska@bih.net.ba

Besplatna psihološka podrška se pruža putem SOS telefona 033 222 000 i putem elektronske pošte email: psiholoska.podrska@bih.net.ba