Novosti

Žene iz sela Here, Šćipe i Kute predstavile svoje proizvode na 15. sajmu „Dani šljive“ u Prozoru

Žene iz sela Here, Šćipe i Kute predstavile svoje proizvode na 15. sajmu „Dani šljive“ u Prozoru

Javni poziv za dostavljanje ponuda za angažman eksperata za potrebe projekta: „EU za ljudska prava i antidiskriminaciju u BiH“

Javni poziv za dostavljanje ponuda za angažman eksperata za potrebe projekta: „EU za ljudska prava i antidiskriminaciju u BiH“

U Sarajevu održana obuka “Kulturna baština i turizam” za predstavnike Mreže organizacija civilnog društva u oblasti kulturnog naslijeđa iz FBiH

U Sarajevu održana obuka “Kulturna baština i turizam” za predstavnike Mreže organizacija civilnog društva u oblasti kulturnog naslijeđa iz FBiH

Javni poziv za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge na izradi dokumenata: pravilnici za rad sa žrtvama nasilja u porodici

Javni poziv za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge na izradi dokumenata: pravilnici za rad sa žrtvama nasilja u porodici

 Fondacija lokalne demokratije izradila Priručnik za pružanje besplatne pravne pomoći ženama žrtvama rata u zavodima/službama za besplatnu pravnu pomoć

Fondacija lokalne demokratije izradila Priručnik za pružanje besplatne pravne pomoći ženama žrtvama rata u zavodima/službama za besplatnu pravnu pomoć

Dom naroda usvojio Nacrt Zakona za zaštitu od nasilja u porodici u FBiH

Dom naroda usvojio Nacrt Zakona za zaštitu od nasilja u porodici u FBiH

Predstavljeni rezultati projekta „Sveobuhvatna strategija prilagođena situaciji sa COVID-19 za Sarajevo bez nasilja na osnovu spola“

Predstavljeni rezultati projekta „Sveobuhvatna strategija prilagođena situaciji sa COVID-19 za Sarajevo bez nasilja na osnovu spola“

Fondacija lokalne demokratije i Udruženje „Tavan“ potpisali sporazum o saradnji

Fondacija lokalne demokratije i Udruženje „Tavan“ potpisali sporazum o saradnji

Održan Okrugli sto na temu: „Prijedlozi za usklađivanje krivičnog zakonodavstva FBiH sa standardima Istanbulske konvencije“

Održan Okrugli sto na temu: „Prijedlozi za usklađivanje krivičnog zakonodavstva FBiH sa standardima Istanbulske konvencije“

U selu Here s radom počeo „Mali ženski kutak“: Mjesto okupljanja, udruživanja i osnaživanja žena

U selu Here s radom počeo „Mali ženski kutak“: Mjesto okupljanja, udruživanja i osnaživanja žena

SOLIDARNI APEL ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA: USVOJITE ŠTO PRIJE ZAKON KOJIM SE ZABRANJUJU MHE NA RIJEKAMA U FBiH!

SOLIDARNI APEL ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA: USVOJITE ŠTO PRIJE ZAKON KOJIM SE ZABRANJUJU MHE NA RIJEKAMA U FBiH!

Fondacija lokalne demokratije učestvovala na „IV Međunarodnoj konferenciji o rodnom nasilju i zdravlju“ u Barseloni

Fondacija lokalne demokratije učestvovala na „IV Međunarodnoj konferenciji o rodnom nasilju i zdravlju“ u Barseloni

Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije