Novosti

Posjetili smo Gimnaziju SSST i održali predavanje o nasilju i njegovom sprečavanju

Posjetili smo Gimnaziju SSST i održali predavanje o nasilju i njegovom sprečavanju

Održana finalna konferencija “Socijalno poduzetništvo kao prilika za društveni i ekonomski razvoj”

Održana finalna konferencija “Socijalno poduzetništvo kao prilika za društveni i ekonomski razvoj”

Izložba „Zajedno“: Priča o ženskoj solidarnosti i podršci Sigurnoj kući

Izložba „Zajedno“: Priča o ženskoj solidarnosti i podršci Sigurnoj kući

Direktorica Fondacije lokalne demokratije Jasmina Mujezinović na interaktivnoj  UN mapi profesionalaca u borbi za prava žena!

Direktorica Fondacije lokalne demokratije Jasmina Mujezinović na interaktivnoj UN mapi profesionalaca u borbi za prava žena!

U Sarajevu održan okrugli o saradnji Sigurne kuće i vjerskih zajednica: Nasilje nije dozvoljeno!

U Sarajevu održan okrugli o saradnji Sigurne kuće i vjerskih zajednica: Nasilje nije dozvoljeno!

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS odobrilo korištenje video materijala FLD-a u osnovnim i srednjim školama s ciljem prevencije nasilja među omladinom

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS odobrilo korištenje video materijala FLD-a u osnovnim i srednjim školama s ciljem prevencije nasilja među omladinom

„Fondacija lokalne demokratije“ i „Medicus Mundi Mediterrania“ revidirale aktivnosti projekta „Za život bez nasilja u KS“

„Fondacija lokalne demokratije“ i „Medicus Mundi Mediterrania“ revidirale aktivnosti projekta „Za život bez nasilja u KS“

U okviru projekta “Sigurni zajedno” FLD započela pregovore s predstavnicima vjerskih zajednica u Kantonu Sarajevo

U okviru projekta “Sigurni zajedno” FLD započela pregovore s predstavnicima vjerskih zajednica u Kantonu Sarajevo

Fondacija lokalne demokratije je uspostavila uslugu besplatne pravne i psihološke podrške ženama žrtvama seksualnog nasilja u ratu

Fondacija lokalne demokratije je uspostavila uslugu besplatne pravne i psihološke podrške ženama žrtvama seksualnog nasilja u ratu

Posjeta službama socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo

Posjeta službama socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo

JAVNI POZIV za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge na izradi metodologije i dokumenta: “Analiza utjecaja COVID-19 na specijalizirane usluge podrške žrtv

JAVNI POZIV za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge na izradi metodologije i dokumenta: “Analiza utjecaja COVID-19 na specijalizirane usluge podrške žrtv

Održana konferencija "Razmjena iskustava o programima za prevenciju i zaštitu od rodno zasnovanog nasilja Barcelone i Sarajeva"

Održana konferencija "Razmjena iskustava o programima za prevenciju i zaštitu od rodno zasnovanog nasilja Barcelone i Sarajeva"

Sigurna kuća

Prijavite nasilje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj:

033 222 000

Opširnije

SOS telefon

Imate pravo potražiti pomoć i dobiti podršku drugih. Mi vas razumijemo, možemo i hoćemo vam pomoći. Ostati anonimni i pozovite nas.

033 222 000 (KS), 1265 (FBiH)

Opširnije

Centar za žene

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI! Besplatna pravna pomoć, besplatna psihološka i socijalno-ekonomsku podrška

033 570 560 / 570 561

Opširnije